12 maj 2020

Corona-epidemi.

Restriktioner gælder for patienter med symptomer på luftvejsinfektion (hoste, forkølelsessymptomer, åndenød, feber mm.).  Patienter med disse symptomer må ikke møde op i praksis gr. smittefare.  Vedr. generelle forholdsregler ved disse symptomer henviser vi til sundhedstyrelsens spørgsmål og svar vedr coronavirus: 

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/FAQ

Ved sværere symptomer skal lægerne kontaktes pr. telefon så vurdering kan finde sted.  Patienter med lettere symptomer kan henvises til test (svælgpodning) for coronavirus efter kontakt til lægehuset. 

Ligeledes gr. smittefare henstiller vi vores patienter til i videst muligt omfang at udskyde ikke akutte tidsbestillinger.  Konsultationer vil, i det omfang det er muligt, kunne afvikles som telefon-/videokonsultation. Information om dette ved tidsbestilling